salolot.jpg salolot.jpg

La Sal d’Olot

Dinamització Lectora

Ja fa cinc anys que la Companyia La Sal d’Olot està oferint activitats relacionades amb la narració oral i els tallers d’expressió plàstica. Estem treballant per les biblioteques, les escoles i els col·lectius amb discapacitat de la província de Girona. Poder escoltar i comprendre el textos a través d’una narració poètica i dramàtica, on gaudir de la paraula i la música és un dels nostres objectiu. Així com experimentar amb diferents tècniques d'expressió per oferir uns tallers de qualitat relacionats amb els àlbums il·lustrats i els contes.

www.conteslasalolot.blogspot.com