Lectura creativa

a càrrec de Linsabel Noguera

Taller teòric i pràctic dirigit a mares, pares, mediadores, personal docent i bibliotecari. Llegir, crear, jugar, tres verbs que permeten explorar les possibilitats dels llibres en l'espai pedagògic, desfragmentant àrees de coneixement per a convertir l'experiència de l'aprenentatge en una dinàmica que fa possible interrelacionar coneixement, ficció i expressió creativa en activitats lúdiques que poden replicar-se a casa, a l'aula, a la biblioteca, tant en format presencial com virtual.Contacte

linsabel@gmail.com
658 800 223